Liturgie de Yom Kippour

Kol Nidré – ‘Hazan Chmouel Shapiro
Moussaf de Kippour : Beroch Hachana Yikatévoun – ‘Hazan Chmouel Shapiro
Moussaf de Kippour : Elokénou Veéloké Avoteynou – ‘Hazan Chmouel Shapiro
Moussaf de Kippour : Ki Vayom Hazé et Véhakohanim… – ‘Hazan Chmouel Shapiro
Moussaf de Kippour : Ouvekhèn tèn Pa’hdékha jusqu’à Hamélèkh Hakadoch – ‘Hazan Chmouel Shapiro